Ontslagbrief 3

Geachte mevrouw,

Helaas, helaas….

Het schrijven van deze brief valt mij zwaar.
Na jaren tevreden gewerkt te hebben voor het bedrijf
zie ik mij genoodzaakt ontslag te nemen.

Mijn man/vrouw heeft een baan in …….. geaccepteerd,
waardoor wij nu gedwongen zijn op 1 juni a.s. naar deze
plaats te verhuizen. De reisafstand is voor mij echter te groot
om dagelijks af te leggen.
Ik werk graag mee aan het vinden van een opvolger voor mijn functie.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Harry