Afzien koop

Geachte heer, mevrouw,

Op 15.02.2004 kocht ik bij u een boekje …….. per telefoon en per email.

Door middel van deze brief laat ik u weten dat ik afzie van de overeenkomst.

Ik beroep mij op de afkoelingsperiode van 7 werkdagen, zoals in de wet vermeld, binnen welke termijn ik de overeenkomst ongedaan kan maken.

Ik beschouw de overeenkomst dan ook als ontbonden Ik hoop u voldoende te hebben ingelicht. Ik verwacht het reeds door mij (aan)betaalde bedrag a EURO 150,– binnen twee weken van u terug te ontvangen. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer 123456789, ten name van mijn naam te Rotterdam.

Hoogachtend,