Afspraak bevestigen

Bevestiging afspraken met belastingdienst

Betreft: bevestiging telefonische afspraak …..kosten
Kenmerk: {bijv. sofinummer}

Geachte heer, mevrouw,

Op {datum} om {tijdstip} hadden wij een verhelderend telefoongesprek
over de door mij voor mijn bedrijf {naam bedrijf} gemaakte …..kosten.
Wij kwamen tijdens dat gesprek tot een aantal afspraken over het
opvoeren van die kosten in mijn belastingaanslag over {jaar belastingaanslag}.

De afspraken houden in dat: …………

Graag ontvang ik van u een bevestiging van deze afspraken.
Indien u nog opmerkingen of vragen heeft, hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groeten,